User Tools

Site Tools


nl:a_real_dali

Grafische Functies

Waarom

Alleen door de lengte van de beschikbaare functies, kan je afleiden dat je met basic-256 wel iets grafisch kan maken….
Hier vind je dus alle nodige functies om een cirkle, vierkant, of andere figuur te maken. Klaar? Hier gaan we dan

Welke opdrachten hebben we?

OpdrachtKategorieWat doet het
ColorKleuren Neem een kleurpotlood van de kleur ….
RgbKleuren Converteert de ene kleurcode in een andere rgb kleurcode
GetColorKleuren wat was de kleur van mijn potlood nu?
OpdrachtKategorieWat doet het
Circle TekenenIk maak een cirkel
Line Tekenenof teken gewoon een rechte lijn
Plot Tekenen hier kleur ik net één pixel
Poly Tekenen Ik teken een vééééélhoek ;-)
Rect Tekenen Daarmee kan ik snel een vierhoek tekenen
Stamp Tekenen Ik kopieer die veelhoek verschillende keren
OpdrachtKategorieWat doet het
Font Tekst Welk lettertype kies ik
Text Tekst en wat schrijf ik dan op bord?
Textwidth Tekst Hoe groot zou dat nu zijn…
OpdrachtKategorieWat doet het
Clg Grafisch Venster maak alles terug leeg
FastGraphics Grafisch Venster wacht op refresh om iets aan te passen
Graphheight Grafisch Vensterhoe hoog is het grafisch venster
Graphsize Grafisch Venster wat is de grootte van het grafisch venster?
Graphvisible Grafisch VensterMaak het grafisch venster (on)zichtbaar
Graphwidth Grafisch Venster Hoe breed is het grafisch venster?
Refresh Grafisch Venster Ververs het grafisch venster om nieuwe elementen te tonen
OpdrachtKategorieWat doet het
ImgloadBeelden Laad een beeld op van een bestand en toon het in het grafisch venster
ImgsaveBeelden Bewaar het beeld van het grafisch venster
OpdrachtKategorieWat doet het
GetSliceSchijfje sla de vierhoek op
PutSliceSchijfje teken de slice op het grafisch venster
OpdrachtKategorieWat doet het
Spritecollide Sprite Zijn er slides tegen elkaar gebotst?
Spritedim Sprite voorzie een aantal sprites in het geheugen
Spriteh Sprite hoe hoog is de sprite?
Spritehide Sprite verberg een sprite
Spriteload Sprite laad een beeld op in een sprite
Spritemove Sprite verschuif de sprite
Spriteplace Sprite geef de plaats weer van het midden van de sprite
Spriteshow Sprite toon de sprite
Spriteslice Sprite koîeer een rechthoekje in een slice
Spritev Sprite wordt de sprite getoond?
Spritew Sprite hoe breed is de sprite?
Spritex Sprite wat is de x coördinaat van het midden van de sprite?
Spritey Sprite wat is de y coördinaat van het midden van de sprite?
OpdrachtKategorieWat doet het
Pixel Andere welke is de kleur van die pixel?

Begin

nl/a_real_dali.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)