User Tools

Site Tools


nl:abs

Table of Contents

Abs

Formaat

abs ( uitdrukking )

Beschrijving

Dit is een wiskundige functie.
Geeft de absolute waarde (wat is dat nu weer) terug van een numerieke uitdrukking.

Hier kan je een beetje oefenen… absolute waarde

Voorbeeld

print abs(-45)
print abs(6.45)

geeft dan

45
6.45

Wiskundige Functies | volgende

nl/abs.txt · Last modified: 2016/01/01 22:45 (external edit)