User Tools

Site Tools


nl:acos

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:acos [2016/01/01 22:45] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Acos =====
 +==== Formaat ====
 +**acos** ( //​uitdrukking//​ )
 +==== Beschrijving ====
 +Dit is een wiskundige formule, meer bepaald uit de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Goniometrie|Goniometrie]]\\ ​
  
 +De functie berekent de arccosinus van //​uitdrukking//​. ​ De hoek moet in radianen worden meegegeven (0 tot 2pi).\\ ​
 +de functie wordt ook af en toe als cos<​sup>​-1</​sup>​ genoteerd. ​
 +
 +Meer informatie over deze functie vind je op de wiki : [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Arccosinus|acos]]
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basci4gl>​
 +print acos(.1215)
 +</​code>​
 +
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[asin|Asin]],​ [[atan|Atan]],​ [[cos|Cos]],​ [[degrees|Degrees]],​ [[radians|Radians]],​ [[sin|Sin]],​ [[tan|Tan]]
 +
 +----
 +[[abs|vorige]] | [[mathematical|Wiskundige Functies]] | [[asin|volgende]]
nl/acos.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:45 (external edit)