User Tools

Site Tools


nl:anonymousarrays

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:anonymousarrays [2016/01/01 22:45] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Anonieme Arrays ======
  
 +===== Wat is een anonieme array ? =====
 +
 +Een anonieme array is een reeks van numerieke waarden of een set van tekst-waarden,​ gescheiden door komma'​s,​ en tussen accolades {}. 
 +
 +Een anonieme array kan worden gebruikt in plaats van een array variabele, of het kan worden gebruikt om toe te wijzen aan een array variabele.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<code basic4gl>​
 +  dim myarray (4)
 + ​myarray = {1, 2, 3, 4} 
 +</​code>​
 +
 +[[nl:​arrays|vorige]] | [[nl:​start|Begin]] | [[nl:​operators|volgende]]
nl/anonymousarrays.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:45 (external edit)