User Tools

Site Tools


nl:arrays

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:arrays [2016/01/01 22:45] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Arrays ======
 +===== Wat is een array? =====
 +
 +Een array is een Engels woord dat rij of reeks betekent. ​
 +Bij het programmeren van computers betekent het een lijst van elementen waarvan ieder element in die array een unieke index waarmee heeft dat dat element aangeduid.
 +
 +Je kan bvb een array hebben van je boeken. Die array bevat de titels van je boeken. Om een array uit te drukken gebruiken we meestal [] 
 +Stel dus dat je een lijst van boeken hebt : 
 +
 +  - Gulliver'​s Reizen
 +  - Reis rond de wereld in 80 dagen 
 +  - Reis naar de Maan
 +  - Robinson Cruso√©
 +  - Olliver Twist 
 +  - Max Havelaar
 +
 +Je kan dan verwijzen naar je tweede boek als Boek[2] en krijgt dan van de computer "Reis rond de wereld in 80 dagen" als antwoord.
 +
 +
 +
 +{{:​nl:​arrays_disp.png|}}
 +
 +Arrays kunnen dus ook in 2 dimensies bestaan. Dan kna je naar een element verwijzen door de 2 indexen mee te geven
 +
 +===== Hoe Schrijf je een array? =====
 +
 +Array wordt op de volgende manier gedefinieerd.
 +
 +  * dim numericvariable ( integer )
 +  * dim stringvariable$ ( [[en:​dim|Dim]]integer )
 +  * dim numericvariable ( rows , columns )
 +  * dim stringvariable$ ( rows , columns )
 +
 +Arrays zijn toegewezen volgens de DIM commando of met behulp van ReDim commando. ​
 +Zij kunnen numerieke of string informatie bevatten. ​
 +
 +Toegang tot specifieke elementen in een array wordt bereikt door vierkante haken te gebruiken samen met de gehele offset van het element, te beginnen vanaf nul. 
 +
 +Arrays kunnen ook worden gedimensioneerd en geopend met behulp van twee dimensies. ​
 +
 +Array grootte kunnen ook worden verkregen met behulp van [?] [?] En [,?] Op het einde van de array variabele.
 +
 +<code basic4gl>​
 +dim z(5)
 +z = {1, 2, 3, 4, 5}
 +print z[0] + " " + z[4]
 +</​code>​
 +
 +en geeft dan 
 +<​code>​
 +1 5
 +</​code>​
 +
 +Voor een volledige syntax, ga naar [[nl:​dim|Dim]]
 +===== Hoe ziet een array eruit? =====
 +
 +In BASIC256 ziet het er op de volgende manier uit: 
 +
 +{{:​nl:​array.png|}}
 +
 +[[nl:​variables|vorige]] | [[nl:​start|Begin]] | [[nl:​anonymousarrays|volgende]] ​
  
nl/arrays.txt · Last modified: 2016/01/01 22:45 (external edit)