User Tools

Site Tools


nl:asc

Asc

Formaat

asc ( uitdrukking )

Beschrijving

Verandert het eerste karakter van een string van uitdrukking naar een getal die de ASCII waarde weergeeft.

AscChrAscChrAscChrAscChrAscChrAscChr
32SPATIEBALK48064@80P96`112p
33!49165A81Q97a113q
3450266B82R98b114r
35#51367C83S99c115s
36$52468D84T100d116t
37%53569E85U101e117u
38&54670F86V102f118v
39'55771G87W103g119w
40(56872H88X104h120x
41)57973I89Y105i121y
42*58:74J90Z106j122z
43+59;75K91[107k123{
44,60<76L92\108l124|
45-61=77M93]109m125}
46.62>78N94^110n126~
47/63?79O95_111o127

Zie ook

Chr

Voorbeeld

print asc("A")
print asc("blauw")

toont dan

65
98

Nieuw Vanaf

nl/asc.txt · Last modified: 2016/01/01 22:45 (external edit)