User Tools

Site Tools


nl:asin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:asin [2016/01/01 22:45] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Asin =====
 +==== Formaat ====
 +**asin** ( //​uitdrukking//​ )
 +==== Beschrijving ====
 +Berekent de arcsinus (boogsinus) van //​uitdrukking//​. ​ De hoek moet in radianen worden meegegeven (0 tot 2pi).\\ ​
 +de functie wordt ook af en toe als sin<​sup>​-1</​sup>​ genoteerd. Meer informatie over deze functie vind je op de wiki : [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Arcsinus|asin]]
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basci4gl>​
 +print asin(.1215)
 +</​code>​
  
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[acos|Acos]],​ [[atan|Atan]],​ [[cos|Cos]],​ [[degrees|Degrees]],​ [[radians|Radians]],​ [[sin|Sin]],​ [[tan|Tan]]
 +
 +----
 +[[acos|vorige]] | [[mathematical|Wiskundige Functies]] | [[atan|volgende]]
nl/asin.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:45 (external edit)