User Tools

Site Tools


nl:ceil

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:ceil [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Ceil =====
  
 +==== Formaat ====
 +
 +**ceil** ( //​uitdrukking//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +
 +Afronden naar **boven** (ceil is het Engelse woord voor //​Plafond//​).\\ Het getal van de //​uitdrukking//​ wordt daarbij afgerond naar het laagste gehele getal dat groter is dan of gelijk is aan het oorspronkelijke getal.\\ ​
 +  * Voor positieve getallen is het dus 3,14 → 4 en 5,85 → 6. \\
 +  * Voor negatieve getallen wordt dezelfde regel toegepast: −4,24 → −4.
 +==== Zie ook ====
 +
 +[[floor|Floor]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<code basic4gl>​
 +print ceil(9.1)
 +print ceil(-5.4)
 +</​code>​
 +
 +geeft dan
 +<​code>​
 +10
 +-5
 +</​code>​
 +
 +----
 +[[atan|vorige]] | [[mathematical|Wiskundige Functies]] | [[cos|volgende]]
nl/ceil.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)