User Tools

Site Tools


nl:changedir

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:changedir [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Changedir =====
  
 +==== Formaat ====
 +**changedir** //​uitdrukking//​\\
 +**changedir** ( //​uitdrukking//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Met deze functie verandert de huidige '​werk'​ directory naar het pad zoals opgegeven in de //​uitdrukking//​.\\ ​
 +Voor alle systemen (Windows,​Linux) geldt dat een forward slash  (/)  de verschillende folders van elkaar scheidt.
 +
 +changedir komt van het Engelse "​Change Directory"​ //(verander van folder)//.
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[close|Close]],​ [[currentdir|Currentdir]],​ [[eof|Eof]],​ [[open|Open]],​ [[read|Read]],​ [[readline|Readline]],​ [[reset|Reset]],​ [[write|Write]],​ [[writeline|Writeline]],​ [[exists|Exists]],​ [[seek|Seek]],​ [[size|Size]]
 +
 +==== Voorbeeld====
 +<code basic4gl>​
 +print currentdir ( ) //om huidige actieve directory te zien
 +changedir "​./​basic"​
 +print currentdir ( ) // om de nieuwe actieve directory te zien
 +</​code>​
 +
 +wordt dan 
 +<​code>​
 +/home/guest
 +/​home/​guest/​basic
 +</​code>​
 +==== Nieuw vanaf====
 +0.9.6r
 +
 +
 +----
 + ​[[write_and_read|Lezen en Schrijven]] | [[close|volgende]]
nl/changedir.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)