User Tools

Site Tools


nl:circle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:circle [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Circle =====
  
 +==== Formaat ====
 +
 +**circle** //​x//,//​y//,//​r//​
 +
 +==== Beschrijving ====
 +
 +Hiermee ga je dus een cirkel tekenen die het middelpunt heeft op de //x//,//y// co√∂rdinaat in het grafisch venster, met een straal van //r//
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<code basic4gl>​
 +color yellow
 +rect 0,0,300,300
 +color red
 +circle 120,120,80
 +</​code>​
 +toont het mooie beeld\\
 +{{:​nl:​circle.png|}}
 +
 +----
 +[[getcolor|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[line|volgende]]
nl/circle.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)