User Tools

Site Tools


nl:clg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:clg [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Clg =====
 +==== Formaat ====
 +clg
 +==== Beschrijving ====
 +Wist het grafisch venster. Je gebruikt dit meestal als je een programma begint, als je iets nieuws wil tonen.
  
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +rem er worden nu een paar vierhoeken getekend.
 +color yellow
 +rect 10,10,50,50
 +color blue
 +rect 50,50,30,80
 +color red
 +rect 100,​100,​10,​50
 +pause 5 # die krijg je 5 seconden te zien
 +clg
 +print "​grafisch venster is leeggemaakt !" ​
 +</​code>​
 +----
 +[[textwidth|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[fastgraphics|volgende]]
nl/clg.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)