User Tools

Site Tools


nl:clickb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:clickb [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Clickb =====
  
 +==== Formaat ====
 +
 +**clickb**\\
 +**clickb** ( )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +
 +De functie laat weten welke knop de gebruiker het laatst aangeklikt heeft in het '​grafische venster'​. En alleen daar dus!\\ Er wordt 0 teruggegeven als er niet werd geklikt. Indien verschillende knoppen samen werden ingedrukt,​dan wordt de som van die knoppen gegeven.
 +
 +
 +^Resultaten^^
 +^Waarde^Welke muisknop^
 +|0|Gen enkele|
 +|1|Links|
 +|2|Rechts|
 +|4|Midden|
 +
 +==== Zie ook ====
 +
 +[[clickclear|Clickclear]],​ [[clickx|Clickx]],​ [[clicky|Clicky]],​ [[mouseb|Mouseb]],​ [[mousex|Mousex]],​ [[mousey|Mousey]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<code basic4gl>​
 +# wis de vorige muiskliks weg
 +clickclear
 +# wacht tot de gebruiker de muis aanklikt
 +print "Klik de muis in het grafisch venster"​
 +while clickb = 0
 +  pause .01
 +endwhile
 +# Toon waar de gebruiker heeft geklikt
 +print "U klikte op de volgende plaats in het grafisch venster (" + clickx + ","​ + clicky + "​)"​
 +# Toon welke knop de gebruiker heeft geklikt
 +if clickb=0 then knop$="​geen"​
 +if clickb=1 then knop$="​linkse"​
 +if clickb=2 then knop$="​rechtste"​
 +if clickb=4 then knop$="​middenste"​
 + 
 +print "U klikte op de " + knop$ + " knop."
 +</​code>​
 +
 +Het lukt maar niet om iets 2 knoppen tegelijk aan te klikken. Lukt het u?
 +==== Nieuwe vanaf ==== 
 +
 +0.9.4d
 +
 +----
 +[[mouse_interaction|Muisbesturing]] | [[clickclear|volgende]]
nl/clickb.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)