User Tools

Site Tools


nl:clicky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:clicky [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Clicky =====
  
 +==== Formaat ====
 +
 +**clicky**\\
 +**clicky** ( )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +
 +De functie geeft de y-coördinaat terug van de plaats waar u het laatst in het grafisch venster hebt geklikt. De y-coördinaat is de vertikale as van beneden naar boven.
 +
 +==== Zie ook ====
 +
 +[[clickclear|Clickclear]],​ [[clickb|Clickb]],​ [[clickx|Clickx]],​ [[mouseb|Mouseb]],​ [[mousex|Mousex]],​ [[mousey|Mousey]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +Zie voorbeeld bij [[clickb|Clickb]].
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +
 +0.9.4d
 +
 +----
 +[[clickx|vorige]] | [[mouse_interaction|Muisbesturing]] | [[mouseb|volgende]]
nl/clicky.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)