User Tools

Site Tools


nl:close

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:close [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Close =====
  
 +==== Formaat ====
 +
 +**close**\\
 +**close** ( )\\
 +**close** //​Bestandnr//​\\
 +**close** ( //​Bestandnr//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +
 +Deze functie sluit een bestand dat open is. Indien dat bestand niet open was, dan gebeurt er niets. Indien het //​Bestandnr//​ niet wordt weergegeven,​ wordt 0 genomen .
 +
 +Als je verwijst naar een bestandsnummer dat niet bestaat, krijg je wel een foutmelding.
 +
 +close betekent //​(sluiten)//​ in het Engels.
 +
 +==== Zie ook  ====
 +
 +[[eof|Eof]],​ [[open|Open]],​ [[read|Read]],​ [[readline|Readline]],​ [[reset|Reset]],​ [[write|Write]],​ [[writeline|Writeline]]
 +
 +==== Voorbeeld ​ ====
 +<code basic4gl>​
 +print currentdir ( )
 +open(1, "​bestand.txt"​)
 +close 1
 +</​code>​
 +
 +geeft geen feedback.
 +
 +
 +<code basic4gl>​
 +print currentdir ( )
 +open(1, "​bestand.txt"​)
 +close 
 +</​code>​
 +
 +Geeft foutbericht. De close functie probeert bestandnummer 0 te sluiten, maar die bestaat niet, en je krijgt de fout:  FOUT op lijn 4: File not open. 
 +----
 +[[changedir|vorige]] | [[write_and_read|Lezen en schrijven]] | [[dir|volgende]]
nl/close.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)