User Tools

Site Tools


nl:color

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:color [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Color =====
  
 +==== Formaat ====
 +
 +**color** //​kleurnaam//​\\
 +**color** ( //​kleurnaam//​ )\\
 +**color** //rood//, //blauw//, //groen//\\
 +**color** ( //rood//, //blauw//, //groen// )\\
 +**color** //​rgb_waarde//​\\
 +**color** ( //​rgb_waarde//​ )\\
 +
 +==== Beschrijving ====
 +
 +Zet de waarde van het //​potlood// ​
 +  * in de opgegeven //​kleurnaam// ​
 +  * in een RGB kleur die samengesteld is door een waarde van //rood//, //blauw//, //​groen// ​
 +  * of in een kleur opgegeven door de rgb waarde.
 +
 +Er bestaat ook een //​kleurnaam//​ **CLEAR**, met een waarde **-1**. Dit komt overeen met de gom. De tekening of de pixel wordt dan doorzichtig. Dit laatste is vooral nuttig als je met sprites werkt via de [[Spriteslice]] opdracht.\\
 +
 +^Kleurnamen en RGB waarden ^^^
 +^Kleurnaam((kleur moet in het Engels opgegeven worden))^RGB Waarde^^
 +|black|0, 0, 0|<hi #​000000>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|white|255, 255, 255|<hi #​FFFFFF>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|red|255, 0, 0|<hi #​FF0000>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|darkred|128,​ 0, 0|<hi #​800000>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|green|0, 255, 0|<hi #​00FF00>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|darkgreen|0,​ 128, 0|<hi #​008000>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|blue|0, 0, 255|<hi #​0000FF>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|darkblue|0,​ 0, 128|<hi #​000080>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|cyan|0, 255, 255|<hi #​00FFFF>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|darkcyan|0,​ 128, 128|<hi #​008080>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|purple|255,​ 0, 255|<hi #​FF00FF>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|darkpurple|128,​ 0, 128|<hi #​800080>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|yellow|255,​ 255, 0|<hi #​FFFF00>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|darkyellow|128,​ 128 ,0|<hi #​808000>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|orange|255,​ 102, 0|<hi #​FF6600>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|darkorange|176,​ 61 ,0|<hi #​B03D00>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|grey|164, 164 ,164|<hi #​A4A4A4>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|darkgrey|128,​ 128 ,128|<hi #​808080>​~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~</​hi>​|
 +|clear|-1|~~SP~~|
 +
 +==== Zie ook ====
 +
 +[[rgb|Rgb]],​ [[getcolor|GetColor]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<code basic4gl>​
 +clg
 +color rgb(128,​128,​128)
 +rect 0,​0,​graphwidth,​ graphheight
 +color red
 +circle 100,100,50
 +color 255,160,160
 +circle 100,100,25
 +</​code>​
 +tekent een grijs vierkant met een rode stip ( cirkel) met een roze middelpunt.
 +
 +
 +{{:​en:​color.png|Color}}
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +
 +0.9.5m
 +
 +----
 +[[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[rgb|volgende]]
nl/color.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)