User Tools

Site Tools


nl:cos

Cos

Formaat

cos ( uitdrukking )

Beschrijving

Dit is een wiskundige formule, meer bepaald uit de Goniometrie

De functie berekent de cosinus van uitdrukking. De hoek moet in radianen worden meegegeven (0 tot 2pi).

Meer informatie over deze functie vind je op de wiki : cos

Voorbeeld

clg
color black
# tekent de assen
line 0,150,300,150
line 150,0,150,300
# we starten hier
color blue
lastx = 0
lasty = cos(0) * 50 + 150
# now step across the line and draw
for x = 0 to 300 step 5
   angle = x / 300 * 2 * pi
   y = cos(angle) * 50 + 150
   line lastx, lasty,x, y
   lastx = x
   lasty = y
next x

++++geeft dan :| ++++

Zie ook

nl/cos.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)