User Tools

Site Tools


nl:count

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:count [2016/01/01 22:46]
nl:count [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Count =====
 +
 +==== Formaat ====
 +**count** ( //​hooiberg//​ , //naald// )\\
 +**count** ( //​hooiberg//​ , //naald// , //​hoofdletterongevoelig//​)
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie geeft weer hoeveel keer /naald/ in de //​hooiberg//​ werd gevonden.\\
 +JE kan ook optioneel (niet verlpich) meegeven of je al dan niet moet opletten voor hoofdletters en kleine letters.
 +
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print count("​Hello",​ "​lo"​)
 +print count("​Buffalo buffalo buffalo.","​BUFFALO",​true)
 +</​code>​
 +
 +toont
 +<​code>​
 +1
 +3
 +</​code>​
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.55
 +
 +----
 +[[instrx|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[countx|volgende]]
  
nl/count.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)