User Tools

Site Tools


nl:currentdir

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:currentdir [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Currentdir =====
  
 +==== Formaat ====
 +**currentdir**\\
 +**currentdir** ( )
 +
 +==== Description ====
 +Geeft het volledig gekwalificeerd pad naar de werking directory van BASIC-256
 +
 +Om de folders van elkaar te scheiden worden altijd Forward Slashes (/) gebruikt.
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[changedir|Changedir]],​ [[close|Close]],​ [[eof|Eof]],​ [[open|Open]],​ [[read|Read]],​ [[readline|Readline]],​ [[reset|Reset]],​ [[write|Write]],​ [[writeline|Writeline]],​ [[exists|Exists]],​ [[seek|Seek]],​ [[size|Size]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print currentdir ( )
 +</​code>​
 +
 +geeft dan 
 +<​code>​
 +/home/guest
 +</​code>​
 +==== Nieuw vanaf ====
 +0.9.6r
 +----
 +[[close|vorige]] | [[write_and_read|Lezen en schrijven]] | [[eof|volgende]]
nl/currentdir.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)