User Tools

Site Tools


nl:dbclose

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:dbclose [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== DBClose =====
  
 +==== Formaat ====
 +**dbclose**\\
 +**dbclose** ( )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie sluit de SQLite database.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +Zie het voorbeeld bij [[DBOpen|DBOpen]] .
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[DBCloseSet|DBCloseSet]],​ [[DBExecute|DBExecute]],​ [[DBFloat|DBFloat]],​ [[DBInt|DBInt]],​ [[DBOpen|DBOpen]],​ [[DBOpenSet|DBOpenSet]],​ [[DBRow|DBRow]],​ [[DBString|DBString]]
 +
 +==== Externe Links ====
 +Meer informatie over databases in het algemetn en SQLite in het bijzonder vind je op [[http://​sqlite.org|SQLite Home Page]] en [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​SQL|SQL at Wikipedia]].
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6y
 +----
 +[[database|Databank]] | [[dbcloseset|volgende]]
nl/dbclose.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)