User Tools

Site Tools


nl:dbexecute

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:dbexecute [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== DBExecute =====
  
 +==== Formaat ====
 +**dbexecute** //​SqlOpdracht//​\\
 +**dbexecute** ( //​SqlOpdracht//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie voert de //​SqlOpdracht//​ uit op de open SQLite database. Deze opdracht opent geen recordset !\\
 +De //​SQLOdracht//​ dit hiermee meestal wordt uitgevoerd is een insert of update opdracht, of ook wel een DDL opdracht.\\ ​
 +Als je een Sql opdracht wil uitvoeren om informatie uit te lezen, wordt [[DBOpenSet|DBOpenSet]] gebruikt.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +Voorbeeld is uitegewerkt op de [[DBOpen|DBOpen]] page.
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[DBClose|DBClose]],​ [[DBCloseSet|DBCloseSet]],​ [[DBFloat|DBFloat]],​ [[DBInt|DBInt]],​ [[DBOpen|DBOpen]],​ [[DBOpenSet|DBOpenSet]],​ [[DBRow|DBRow]],​ [[DBString|DBString]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6y ​
 +
 +----
 +[[dbcloseset|vorige]] | [[database|Databank]] | [[dbfloat|volgende]]
nl/dbexecute.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)