User Tools

Site Tools


nl:dbfloat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:dbfloat [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== DBFloat =====
  
 +==== Formaat ====
 +**dbfloat** ( //​Kolomnummer//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie geeft een de waarde van //​kolomnummer//​ van de open recordset terug als decimale waarde.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +UItgewerkt voorbeeld vind je op de  [[DBOpen|DBOpen]] pagina.
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[DBClose|DBClose]],​ [[DBCloseSet|DBCloseSet]],​ [[DBExecute|DBExecute]],​ [[DBInt|DBInt]],​ [[DBOpen|DBOpen]],​ [[DBOpenSet|DBOpenSet]],​ [[DBRow|DBRow]],​ [[DBString|DBString]]
 +
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6y
 +
 +----
 +[[dbexecute|vorige]] | [[database|Databank]] | [[dbint|volgende]]
nl/dbfloat.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)