User Tools

Site Tools


nl:dbint

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:dbint [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== DBInt =====
  
 +==== Formaat ====
 +**dbint** ( //​Kolomnummer//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie geeft een de waarde van //​kolomnummer//​ van de open recordset terug als geheel getal.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +Uitgewerkt voorbeeld vind je op de  [[DBOpen|DBOpen]] pagina.
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[DBClose|DBClose]],​ [[DBCloseSet|DBCloseSet]],​ [[DBExecute|DBExecute]],​ [[DBfloat|DBFloat]],​ [[DBOpen|DBOpen]],​ [[DBOpenSet|DBOpenSet]],​ [[DBRow|DBRow]],​ [[DBString|DBString]]
 +
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6y
 +----
 +[[dbfloat|vorige]] | [[database|Databank]] | [[dbopen|volgende]]
nl/dbint.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)