User Tools

Site Tools


nl:dbopen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:dbopen [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== DBOpen =====
  
 +==== Formaat ====
 +**dbopen** //​SQLiteFile//​\\
 +**dbopen** ( //​SQLiteFile//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie opent een SQLite database bestand. ​ Als het bestand niet bestaat, dan wordt het aangemaakt.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +#database foo - maak de database aan, zet dat in de database - open dan een recordset en lees de data uit de tabel.
 +
 +# maak een nieuw bestand aan en open het
 +dbopen "​dbtest.sqlite3"​
 +
 +# wis de oude tabel, vang de fout op indien de tabel niet bestaat. ​
 +onerror errortrap
 +dbexecute "drop table foo;"
 +offerror
 +# create and populate
 +dbexecute "​create table foo (id integer, words text, value decimal);"​
 +dbexecute "​insert into foo values (1,'​een',​3.14);"​
 +dbexecute "​insert into foo values (2,'​twee',​6.28);"​
 +dbexecute "​insert into foo values (3,'​drie',​9.43);"​
 +
 +# open een recordset en ga door alle rijen
 +dbopenset "​select * from foo order by words;"​
 +while dbrow()
 + print dbint(0) + dbstring(1) + dbfloat(2)
 +end while
 +dbcloseset
 +
 +# Sluit de boel maar
 +dbclose
 +end
 +
 +errortrap:
 +# 't is goed, ga gewoon verder ​
 +return
 +</​code>​
 +
 +toont dan 
 +<​code>​
 +1een3.14
 +3drie9.43
 +2twee6.28
 +</​code>​
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[DBClose|DBClose]],​ [[DBCloseSet|DBCloseSet]],​ [[DBExecute|DBExecute]],​ [[DBFloat|DBFloat]],​ [[DBInt|DBInt]],​ [[DBOpenSet|DBOpenSet]],​ [[DBRow|DBRow]],​ [[DBString|DBString]]
 +
 +==== Externe Links ====
 +Meer informatie over database en SQLLite vind je op  [[http://​sqlite.org|SQLite Home Page]] en [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​SQL|SQL at Wikipedia]].
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6y
 +
 +----
 +[[dbint|vorige]] | [[database|Databank]] | [[dbopenset|volgende]]
nl/dbopen.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)