User Tools

Site Tools


nl:dbopenset

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:dbopenset [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== DBOpenset =====
  
 +==== Formaat ====
 +**dbopenset** //​SqlOpdracht//​\\
 +**dbopenset** ( //​SqlOpdracht//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie voert een SQLOpdracht uit op de open database en maakt een recordset aan zodat het programma door het resultaat kan. 
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +Uitgewerkt voorbeeld terug te vinden op [[DBOpen|DBOpen]].
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[DBClose|DBClose]],​ [[DBCloseSet|DBCloseSet]],​ [[DBExecute|DBExecute]],​ [[DBFloat|DBFloat]],​ [[DBInt|DBInt]],​ [[DBOpen|DBOpen]],​ [[DBRow|DBRow]],​ [[DBString|DBString]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6y
 +
 +----
 +[[dbopen|vorige]] | [[database|Databank]] | [[dbrow|volgende]]
nl/dbopenset.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)