User Tools

Site Tools


nl:dbrow

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:dbrow [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== DBRow =====
  
 +==== Formaat ====
 +**dbrow**\\
 +**dbrow** ( )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie wordt gebruikt om naar het volgend record in de open recordset te gaan. \\ De functie geef //true// weer als er een nieuwe rij werd gelezen, of geeft een //false// als er geen nieuwe rij werd uitgelezen en je op het einde van de recordset staat.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +Het uitgewerkt voorbeeld vind je bij [[DBOpen|DBOpen]].
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[DBClose|DBClose]],​ [[DBCloseSet|DBCloseSet]],​ [[DBExecute|DBExecute]],​ [[DBFloat|DBFloat]],​ [[DBInt|DBInt]],​ [[DBOpen|DBOpen]],​ [[DBOpenSet|DBOpenSet]],​ [[DBString|DBString]]
 +
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6y
 +
 +----
 +[[dbopenset|vorige]] | [[database|Databank]] | [[dbstring|volgende]]
nl/dbrow.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)