User Tools

Site Tools


nl:decimal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:decimal [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Decimal =====
  
 +==== Formaat ====
 +
 +**decimal** ( //​uitdrukking//​ )\\
 +**decimal** //​uitdrukking//​
 +
 +==== Beschrijving ====
 +
 +Deze functie bepaalt het maximum aantal cijfers na de komma die op het scherm worden getoond ( het aantal decimalen)\\
 +//​uitdrukking//​ is een waarde van 0 tot 16 .\\
 +
 +Opgelet :!: de berekeningen van de computer bljiven dezelfde precisie behouden, alleen het tonen op het scherm wordt aangepast. Dit is normaal 6 cijfers na de kommma. ​
 +
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<code basic4gl>​
 +print 2/3
 +decimal 10
 +print 2/3
 +decimal 15
 +print 2/​3</​code>​
 +
 +wordt dan
 +<​code>​
 +0.666667
 +0.6666666667
 +0.666666666666667
 +</​code>​
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[print|Print]],​ [[string|String]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ====
 +0.9.6w
 +
 +----
 +[[chr|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[instr|volgende]]
nl/decimal.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)