User Tools

Site Tools


nl:degrees

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:degrees [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Degrees =====
 +==== Formaat ====
 +**degrees** ( //​expression//​ )
 +==== Beschrijving ====
 +{{:​en:​radians.png|}}
  
 +Deze functie converteert een hoek in radianen naar graden.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basci4gl>​
 +print 2*pi
 +print degrees(2*pi)
 +</​code>​
 +
 +geeft dan 
 +<​code>​
 +6.283185
 +360
 +</​code>​
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[acos|Acos]],​ [[asin|Asin]],​ [[atan|Atan]],​ [[cos|Cos]],​ [[radians|Radians]],​ [[sin|Sin]],​ [[tan|Tan]]
 +
 +
 +----
 +[[cos|vorige]] | [[mathematical|Wiskundige Functies]] | [[exp|volgende]]
nl/degrees.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)