User Tools

Site Tools


nl:dim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:dim [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Dim =====
 +
 +==== Formaat ====
 +
 +**dim** //​numeriekevariable//​ ( //getal// )\\
 +**dim** //​stringvariable$//​ ( //getal// )\\
 +**dim** //​numeriekevariable//​ ( //rijen// , //​kolommen//​ )\\
 +**dim** //​stringvariable$//​ ( //rijen// , //​kolommen//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +met deze functie wordt een één-dimensionele tabel van //getal// lang aangemaakt of een twee-dimensionele tabel die je via (//​rij//,//​kolom//​) kan bereiken.\\ ​
 +Afhankelijk van de definitie wordt een numerieke of string tabel aangemaakt.\\ ​
 +Het eerste element van de tabel heeft altijd een index = 0 . Het laatste element //getal//-1 of //​rij-1//,//​kolom-1//​
 +
 +==== Zie ook ====
 +
 +[[redim|Redim]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<code basic4gl>​
 +dim z(5)
 +z = {1, 2, 3, 4, 5}
 +print z[0] + " " + z[4]
 +</​code>​
 +toont dan
 +<​code>​
 +1 5
 +</​code>​
 +
 +<code basic4gl>​
 +dim c$(4)
 +c$ = {"​klein",​ "​klein",​ "​kleutertje",​ "​..."​}
 +print c$[2] + " " + c$[3] + " ";
 +print c$[1] + " " + c$[0] + "?"​
 +</​code>​
 +
 +wordt dan
 +<​code>​
 +klein klein kleutertje ...
 +</​code>​
 +
 +----
 + ​[[arraycommands|Tabellen]] | [[redim|volgende]]
  
nl/dim.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)