User Tools

Site Tools


nl:dir

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:dir [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Dir =====
  
 +==== Formaat ====
 +**dir** ( )\\
 +**dir** ( //folder// )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De functie opent de //folder// om er de namen van de bestanden en folders weer te geven. ​
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<​code>​
 +f$ = dir("​c:​\"​)
 +while f$ <> ""​
 +   print f$
 +   f$ = dir()
 +end while
 +</​code>​
 +
 +kan dan bvb dit geven ( op een windows OS )
 +<​code>​
 +$Recycle.Bin
 +autoexec.bat
 +Backup
 +Boot
 +bootmgr
 +Documents and Settings
 +IO.SYS
 +MSDOS.SYS
 +MSOCache
 +pagefile.sys
 +Program Files
 +ProgramData
 +System Volume Information
 +temp
 +Users
 +Windows
 +</​code>​
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.55
 +----
 +[[close|vorige]] | [[write_and_read|Lezen en schrijven]] | [[reset|volgende]]
nl/dir.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)