User Tools

Site Tools


nl:editvisible

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:editvisible [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== EditVisible =====
  
 +==== Formaat ====
 +**editvisible** ( //boolean// )\\
 +**editvisible** //boolean//
 +
 +==== Beschrijving ====
 +De opdracht zet de '​zichtbaar optie' voor het Editvenster(waar het programma wordt geschreven) aan of uit.
 +
 +==== Zie ook ====
 +<code basic4gl>​
 +editvisible(false)
 +pause 4 
 +# Laat het editeervenster maar terugkomen
 +editvisible(true)
 +
 +</​code>​
 +
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[graphvisible|GraphVisible]],​ [[outputvisible|OutputVisible]]
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.65
 +
 +
 +----
 +[[ostype|vorige]] | [[miscellaneous|Speciale Opdrachten]] | [[commandline|volgende]]
nl/editvisible.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)