User Tools

Site Tools


nl:end

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:end [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== End =====
  
 +==== Formaat ====
 +
 +end
 +
 +==== Beschrijving ====
 +
 +Dez opdracht stop de uitvoering van het programma
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<code basic4gl>​
 +print "Ik heb gedaan."​
 +end
 +print "Of niet soms?"
 +</​code>​
 +
 +zal het volgende tonen
 +<​code>​
 +Ik heb gedaan.
 +</​code>​
 +
 +Zoals je ziet, wordt de volgende opdracht niet meer uitgevoerd.
 +
 +----
 +[[dountil|vorige]] | [[nl:​programcontrol|Programma Controle]] | [[gosubreturn|volgende]]
nl/end.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)