User Tools

Site Tools


nl:errorcodes

Foutcodes

Beschrijving

Dit is de lijst van de runtime foutcodes die door de LastError worden teruggegeven. Samen met de code wordt de foutboodscahp ook vermeld. De boodschap wordt door de LastErrorMessage functie weergegeven.

Fout #Fout EtiketFout in het EngelsFout in het Nederlands
1ERROR_NOSUCHLABEL“No such label”“Etiket bestaat niet”
2ERROR_FOR1“Illegal FOR – start number > end number”“Slechte FOR opdracht – startnummer > eindnummer”
3ERROR_FOR2“Illegal FOR – start number < end number”“Slechte FOR opdracht – startnummer < eindnummer”
4ERROR_NEXTNOFOR“Next without FOR”“NEXT opdracht zonder FOR”
5ERROR_FILENUMBER“Invalid File Number”Ongeldig Bestandsnummer
6ERROR_FILEOPEN“Unable to open file”“Kan bestand niet openen”
7ERROR_FILENOTOPEN“File not open.”“Bestand niet open”
8ERROR_FILEWRITE“Unable to write to file”“Kan niet naar bestand schrijven”
9ERROR_FILERESET“Unable to reset file”“Kan bestand niet terugzetten”
10ERROR_ARRAYSIZELARGE“Array dimension too large”“Array Dimensie te groot”
11ERROR_ARRAYSIZESMALL“Array dimension too small”“Array dimensie te klein”
12ERROR_NOSUCHVARIABLE“Unknown variable”“Onbekende variabele”
13ERROR_NOTARRAY“Not an array variable”“Geen array variabele”
14ERROR_NOTSTRINGARRAY“Not a string array variable”“Geen string array variabele”
15ERROR_ARRAYINDEX“Array index out of bounds”“Index van de array over de grens”
16ERROR_STRNEGLEN“Substring length less that zero”“Substring kleiner dan nul”
17ERROR_STRSTART“Starting position less than zero”“Startpositie kleiner dan nul”
18ERROR_STREND“String not long enough for given starting character”“String niet groot genoeg voor opgegeven start karakter”
19ERROR_NONNUMERIC“Non-numeric value in numeric expression”“Niet numerieke waarde in een numerieke uitdrukking
20ERROR_RGB“RGB Color values must be in the range of 0 to 255.”“RGB kleurwaarde moet tussen 0 en 255 zijn”
21ERROR_PUTBITFORMAT“String input to putbit incorrect.”“String ingaven naar putbit niet geldig”
22ERROR_POLYARRAY“Argument not an array for poly()/stamp()““Argument is geen array om poly()/stamp() opdracht uit te voeren”
23ERROR_POLYPOINTS“Not enough points in array for poly()/stamp()““Niet genoeg punten om poly()/stamp() opdracht uit te voeren”
24ERROR_IMAGEFILE“Unable to load image file.”“Kan beeld niet openen”
25ERROR_SPRITENUMBER“Sprite number out of range.”“Sprite nummer buiten de grenzen”
26ERROR_SPRITENA“Sprite has not been assigned.”“Sprite werd niet toegewezen.”
27ERROR_SPRITESLICE“Unable to slice image.”“Kan beeld niet snijden”
28ERROR_FOLDER“Invalid directory name.”“Ongeldige directory”
29ERROR_DECIMALMASK“Decimal mask must be in the range of 0 to 15.”“Decimale masker moet tussen 0 en 15 zijn”
30ERROR_DBOPEN“Unable to open SQLITE database.”“Kan SQLIte db niet openen”
31ERROR_DBQUERY“Database query error (message follows).”“Fout in uitvoeren query op de database”
32ERROR_DBNOTOPEN“Database must be opened first.”“Database moet eerst worden geopend”
33ERROR_DBCOLNO“Column number out of range.”“Kolom nummer buiten grens”
34ERROR_DBNOTSET“Record set must be opened first.”“Recordset moet eerst worden geopend”
35ERROR_EXTOPBAD“Invalid Extended Op-code.”“Ongeldige Op Extend code”
36ERROR_NETSOCK“Error opening network socket.”“Fout bij openen netwerk socket.”
37ERROR_NETHOST“Error finding network host.”“Kan Network host niet vinden”
38ERROR_NETCONN“Unable to connect to network host.”“Kan niet connecteren naar netwerk host”
39ERROR_NETREAD“Unable to read from network connection.”“Kan niet van netwerk connectie lezen”
40ERROR_NETNONE“Network connection has not been opened.”“Netwerk connectie werd niet geopend”
41ERROR_NETWRITE“Unable to write to network connection.”“Kan niet naar netwerk schrijven”
42ERROR_NETSOCKOPT“Unable to set network socket options.”“Kan de netwerk sockets niet zetten”
43ERROR_NETBIND“Unable to bind network socket.”“Kan netwerk socket niet binden”
44ERROR_NETACCEPT“Unable to accept network connection.”“Kan netwerk connectie niet aanvaarden”
45ERROR_NETSOCKNUMBER“Invalid Socket Number”“Ongeldig socket nummer”
9999ERROR_NOTIMPLEMENTED“Feature not implemented in this environment.”“Deze optie is niet beschikbaar in deze omgeving”

Voorbeeld

# test fout opvangen
onerror foutopgevangen
print 1
next haha
print 2
open 999, "bogus.file"
print "En we gaan verder ...."
 
# fout opvangen wordt uitgezet
offerror
print 3
next hoho
print "dit zal je noiit zien"
 
end
 
foutopgevangen:
# Dit is de vriendelijke fout 'opvanger'
print "Fout opgevangen - op lijn " + lasterrorline + " - foutnummer " + lasterror + " boodschap: " + lasterrormessage + " (" + lasterrorextra + ")"
return

zal het volgende tonen

1
Fout opgegangen - op lijn 4 - foutnummer 4 boodschap: Next without FOR ()
2
Fout opgegangen - op lijn 6 - foutnummer 5 boodschap: Invalid File Number ()
En we gaan verder ....
3
ERROR on line 12: Next without FOR 

Zie Ook

nl/errorcodes.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)