User Tools

Site Tools


nl:errorcodes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:errorcodes [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Foutcodes =====
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Dit is de lijst van de runtime foutcodes die door de [[lasterror|LastError]] worden teruggegeven. Samen met de code wordt de foutboodscahp ook vermeld. ​
 +De boodschap wordt door de [[Lasterrormessage|LastErrorMessage]] functie weergegeven.
 +
 +|Fout #|Fout Etiket|Fout in het Engels|Fout in het Nederlands|
 +|1|ERROR_NOSUCHLABEL|"​No such label"​|"​Etiket bestaat niet"|
 +|2|ERROR_FOR1|"​Illegal FOR -- start number > end number"​|"​Slechte FOR opdracht -- startnummer > eindnummer"​|
 +|3|ERROR_FOR2|"​Illegal FOR -- start number < end number"​|"​Slechte FOR opdracht -- startnummer < eindnummer"​|
 +|4|ERROR_NEXTNOFOR|"​Next without FOR"​|"​NEXT opdracht zonder FOR"|
 +|5|ERROR_FILENUMBER|"​Invalid File Number"​|Ongeldig Bestandsnummer|
 +|6|ERROR_FILEOPEN|"​Unable to open file"​|"​Kan bestand niet openen"​|
 +|7|ERROR_FILENOTOPEN|"​File not open."​|"​Bestand niet open"|
 +|8|ERROR_FILEWRITE|"​Unable to write to file"​|"​Kan niet naar bestand schrijven"​|
 +|9|ERROR_FILERESET|"​Unable to reset file"​|"​Kan bestand niet terugzetten"​|
 +|10|ERROR_ARRAYSIZELARGE|"​Array dimension too large"​|"​Array Dimensie te groot"​|
 +|11|ERROR_ARRAYSIZESMALL|"​Array dimension too small"​|"​Array dimensie te klein"​|
 +|12|ERROR_NOSUCHVARIABLE|"​Unknown variable"​|"​Onbekende variabele"​|
 +|13|ERROR_NOTARRAY|"​Not an array variable"​|"​Geen array variabele"​|
 +|14|ERROR_NOTSTRINGARRAY|"​Not a string array variable"​|"​Geen string array variabele"​|
 +|15|ERROR_ARRAYINDEX|"​Array index out of bounds"​|"​Index van de array over de grens"​|
 +|16|ERROR_STRNEGLEN|"​Substring length less that zero"​|"​Substring kleiner dan nul"|
 +|17|ERROR_STRSTART|"​Starting position less than zero"​|"​Startpositie kleiner dan nul"|
 +|18|ERROR_STREND|"​String not long enough for given starting character"​|"​String niet groot genoeg voor opgegeven start karakter"​|
 +|19|ERROR_NONNUMERIC|"​Non-numeric value in numeric expression"​|"​Niet numerieke waarde in een numerieke uitdrukking|
 +|20|ERROR_RGB|"​RGB Color values must be in the range of 0 to 255."​|"​RGB kleurwaarde moet tussen 0 en 255 zijn"|
 +|21|ERROR_PUTBITFORMAT|"​String input to putbit incorrect."​|"​String ingaven naar putbit niet geldig"​|
 +|22|ERROR_POLYARRAY|"​Argument not an array for poly()/​stamp()"​|"​Argument is geen array om poly()/​stamp() opdracht uit te voeren"​|
 +|23|ERROR_POLYPOINTS|"​Not enough points in array for poly()/​stamp()"​|"​Niet genoeg punten om poly()/​stamp() opdracht uit te voeren"​|
 +|24|ERROR_IMAGEFILE|"​Unable to load image file."​|"​Kan beeld niet openen"​|
 +|25|ERROR_SPRITENUMBER|"​Sprite number out of range."​|"​Sprite nummer buiten de grenzen"​|
 +|26|ERROR_SPRITENA|"​Sprite has not been assigned."​|"​Sprite werd niet toegewezen."​|
 +|27|ERROR_SPRITESLICE|"​Unable to slice image."​|"​Kan beeld niet snijden"​|
 +|28|ERROR_FOLDER|"​Invalid directory name."​|"​Ongeldige directory"​|
 +|29|ERROR_DECIMALMASK|"​Decimal mask must be in the range of 0 to 15."​|"​Decimale masker moet tussen 0 en 15 zijn"|
 +|30|ERROR_DBOPEN|"​Unable to open SQLITE database."​|"​Kan SQLIte db niet openen"​|
 +|31|ERROR_DBQUERY|"​Database query error (message follows)."​|"​Fout in uitvoeren query op de database"​|
 +|32|ERROR_DBNOTOPEN|"​Database must be opened first."​|"​Database moet eerst worden geopend"​|
 +|33|ERROR_DBCOLNO|"​Column number out of range."​|"​Kolom nummer buiten grens"​|
 +|34|ERROR_DBNOTSET|"​Record set must be opened first."​|"​Recordset moet eerst worden geopend"​|
 +|35|ERROR_EXTOPBAD|"​Invalid Extended Op-code."​|"​Ongeldige Op Extend code"|
 +|36|ERROR_NETSOCK|"​Error opening network socket."​|"​Fout bij openen netwerk socket."​|
 +|37|ERROR_NETHOST|"​Error finding network host."​|"​Kan Network host niet vinden"​|
 +|38|ERROR_NETCONN|"​Unable to connect to network host."​|"​Kan niet connecteren naar netwerk host"|
 +|39|ERROR_NETREAD|"​Unable to read from network connection."​|"​Kan niet van netwerk connectie lezen"​|
 +|40|ERROR_NETNONE|"​Network connection has not been opened."​|"​Netwerk connectie werd niet geopend"​|
 +|41|ERROR_NETWRITE|"​Unable to write to network connection."​|"​Kan niet naar netwerk schrijven"​|
 +|42|ERROR_NETSOCKOPT|"​Unable to set network socket options."​|"​Kan de netwerk sockets niet zetten"​|
 +|43|ERROR_NETBIND|"​Unable to bind network socket."​|"​Kan netwerk socket niet binden"​|
 +|44|ERROR_NETACCEPT|"​Unable to accept network connection."​|"​Kan netwerk connectie niet aanvaarden"​|
 +|45|ERROR_NETSOCKNUMBER|"​Invalid Socket Number"​|"​Ongeldig socket nummer"​|
 +|9999|ERROR_NOTIMPLEMENTED|"​Feature not implemented in this environment."​|"​Deze optie is niet beschikbaar in deze omgeving"​|
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<code basic4gl>​
 +# test fout opvangen
 +onerror foutopgevangen
 +print 1
 +next haha
 +print 2
 +open 999, "​bogus.file"​
 +print "En we gaan verder ...."
 +
 +# fout opvangen wordt uitgezet
 +offerror
 +print 3
 +next hoho
 +print "dit zal je noiit zien"
 +
 +end
 +
 +foutopgevangen:​
 +# Dit is de vriendelijke fout '​opvanger'​
 +print "Fout opgevangen - op lijn " + lasterrorline + " - foutnummer " + lasterror + " boodschap: " + lasterrormessage + " (" + lasterrorextra + "​)"​
 +return
 +</​code>​
 +zal het volgende tonen\\
 +<​code>​
 +1
 +Fout opgegangen - op lijn 4 - foutnummer 4 boodschap: Next without FOR ()
 +2
 +Fout opgegangen - op lijn 6 - foutnummer 5 boodschap: Invalid File Number ()
 +En we gaan verder ....
 +3
 +ERROR on line 12: Next without FOR 
 +</​code>​
 +
 +==== Zie Ook ====
 +[[Lasterror|Lasterror]],​ [[Lasterrorextra|Lasterrorextra]],​ [[Lasterrorline|Lasterrorline]],​ [[Lasterrormessage|Lasterrormessage]],​ [[Offerror|Offerror]],​ [[Onerror|Onerror]]
 +
 +[[nl:​operators|vorige]] | [[nl:​start|Begin]] | 
  
nl/errorcodes.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)