User Tools

Site Tools


nl:exists

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:exists [2016/01/01 22:46]
nl:exists [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Exists =====
 +==== Formaat ====
 +exists ( //​uitdrukking//​ )
 +==== Beschrijving ====
 +Deze functie geeft een (true/​false)((true=1 en false=0)) terug om aan te tonen of het bestandspad naar het bestand zoals in //​uitdrukking//​ bestaat of niet.\\
 +Hou ermee rekening dat dze functie enkel weergeeft of het bestand dat je opgeeft bestaat in het opgegeven pad.... ​
  
 +==== Zie ook ====
 +[[close|Close]],​ [[eof|Eof]],​ [[open|Open]],​ [[read|Read]],​ [[readline|Readline]],​ [[reset|Reset]],​ [[seek|Seek]],​ [[size|Size]],​ [[write|Write]],​ [[writeline|Writeline]]
 +==== Voorbeeld ==== 
 +<code basic4gl>​
 +print currentdir ( ) # om te zien waar je bent
 +print exists ("​success.wav"​) # dit is een bestand dat inderdaad in de opgegeven currentdir aanwezig is
 +print exists ("​failed.wav"​) # dit is een bestand dat niet bestaat ​
 +</​code>​
 +
 +geeft dan 
 +<​code>​
 +/​home/​guest/​basic
 +1
 +0
 +</​code>​
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +----
 +[[eof|vorige]] | [[write_and_read|Lezen en schrijven]] | [[kill|volgende]]
nl/exists.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)