User Tools

Site Tools


nl:explode

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:explode [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Explode =====
 +
 +==== Formaat ====
 +stringarrayvariabele$ = **explode** ( //string// , //​afbakening//​ )\\
 +stringarrayvariabele$ = **explode** ( //string// , //​afbakening//​ , //​hoofdletterongevoelig//​ )\\
 +arrayvariabele$ = **explode** ( //string// , //​afbakening//​ )\\
 +arrayvariabele$ = **explode** ( //string// , //​afbakening//​ , //​hoofdletterongevoelig//​ )
 +
 +==== Beschrijving====
 +Deze functie deelt de //string// in stukjes telkens een //​afbakening//​ wordt gevonden. Deze stukjes (substrings) worden in een apparte string of in een numerieke array bewaard dankzij de assignatie (=). De array wordt telkens geherdimensioneerd tot alle substrings erin verwerkt kunnen worden
 +
 +Je kan optioneel ook meegeven of je  //​hoofdletterongevoelig//​(true/​false) wil werken om aan te geven dat je grote en kleine letters gelijkstelt.  ​
 +
 +
 +==== Voorbeeld====
 +<code basic4gl>​
 +# explode op spaties
 +a$ = "Klein klein kleutertje, wat doe je in mijn tuin"
 +print a$
 +w$ = explode(a$,"​ ")
 +for t = 0 to w$[?]-1
 +   print "​w$["​+t+"​]="​ + w$[t]
 +next t
 +
 +# explode op A of a
 +a$ = "​klj;​lkjalkjAlkj;"​
 +print a$
 +w$ = explode(a$,"​A",​true)
 +for t = 0 to w$[?]-1
 +   print "​w$["​+t+"​]="​ + w$[t]
 +next t
 +
 +# explode nummmer op basis van de komma
 +a$="​1,​2,​3,​77,​foo,​9.987,​6.45"​
 +print a$
 +n = explode(a$,","​)
 +for t = 0 to n[?]-1
 +   print "​n["​+t+"​]="​ + n[t]
 +next t
 +</​code>​
 +
 +geeft dan volgende resultaten
 +<​code>​
 +Klein klein kleutertje, wat doe je in mijn tuin?
 +w$[0]=Klein ​
 +w$[1]=klein ​
 +w$[2]=kleutertje,​
 +w$[3]=wat ​
 +w$[4]=doe ​
 +w$[5]=je
 +w$[6]=in
 +w$[7]=mijn
 +w$[8]=tuin?
 +klj;​lkjalkjAlkj;​
 +w$[0]=klj;​lkj
 +w$[1]=lkj
 +w$[2]=lkj;
 +1,​2,​3,​77,​foo,​9.987,​6.45
 +n[0]=1
 +n[1]=2
 +n[2]=3
 +n[3]=77
 +n[4]=0
 +n[5]=9.987
 +n[6]=6.45
 +</​code>​
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.55
 +
 +
 +----
 +[[countx|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[explodex|volgende]]
  
nl/explode.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)