User Tools

Site Tools


nl:explodex

Explode

Formaat

stringarrayvariable$ = explodex ( string , regex )
arrayvariable$ = explodex ( string , regex )

Beschrijving

Deze functie deelt de string in stukjes telkens een regex reguliere expressie wordt gevonden. Deze stukjes (substrings) worden in een apparte string of in een numerieke array bewaard dankzij de assignatie ( = ).
De array wordt telkens geherdimensioneerd tot alle substrings erin verwerkt kunnen worden

Voorbeeld

# exploderegex //[,]*
a$ = "Klein, klein, kleutertje, wat doe je in mijn tuin?"
print a$
w$ = explodex(a$,"[,]* ")
for t = 0 to w$[?]-1
   print "w$["+t+"]=" + w$[t]
next t
 
# explode  on regex //[Ee][Nn]//
a$ = "1 en 2 EN 3 en 5 eN 99 EN 8.88 En 6.45"
n = explodex(a$,"[Ee][Nn]")
print a$
for t = 0 to n[?]-1
   print "n["+t+"]=" + n[t]
next t

geeft dan volgende resultaten

Klein klein kleutertje, wat doe je in mijn tuin?
w$[0]=Klein 
w$[1]=klein 
w$[2]=kleutertje
w$[3]=wat 
w$[4]=doe 
w$[5]=je
w$[6]=in
w$[7]=mijn
w$[8]=tuin?
n[0]=1
n[1]=2
n[2]=3
n[3]=5
n[4]=99
n[5]=8.88
n[6]=6.45

Nieuw vanaf

nl/explodex.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)