User Tools

Site Tools


nl:explodex

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:explodex [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Explode =====
 +
 +==== Formaat ====
 +stringarrayvariable$ = **explodex** ( //string// , //regex// )\\
 +arrayvariable$ = **explodex** ( //string// , //regex// )
 +
 +==== Beschrijving====
 +Deze functie deelt de //string// in stukjes telkens een //regex// reguliere expressie wordt gevonden. Deze stukjes (substrings) worden in een apparte string of in een numerieke array bewaard dankzij de assignatie ( = ).\\ De array wordt telkens geherdimensioneerd tot alle substrings erin verwerkt kunnen worden
 +
 +
 +==== Voorbeeld====
 +<code basic4gl>​
 +# exploderegex //[,]*
 +a$ = "​Klein,​ klein, kleutertje, wat doe je in mijn tuin?"
 +print a$
 +w$ = explodex(a$,"​[,​]* ")
 +for t = 0 to w$[?]-1
 +   print "​w$["​+t+"​]="​ + w$[t]
 +next t
 +
 +# explode ​ on regex //​[Ee][Nn]//​
 +a$ = "1 en 2 EN 3 en 5 eN 99 EN 8.88 En 6.45"
 +n = explodex(a$,"​[Ee][Nn]"​)
 +print a$
 +for t = 0 to n[?]-1
 +   print "​n["​+t+"​]="​ + n[t]
 +next t
 +
 +</​code>​
 +
 +geeft dan volgende resultaten
 +<​code>​
 +Klein klein kleutertje, wat doe je in mijn tuin?
 +w$[0]=Klein ​
 +w$[1]=klein ​
 +w$[2]=kleutertje
 +w$[3]=wat ​
 +w$[4]=doe ​
 +w$[5]=je
 +w$[6]=in
 +w$[7]=mijn
 +w$[8]=tuin?
 +n[0]=1
 +n[1]=2
 +n[2]=3
 +n[3]=5
 +n[4]=99
 +n[5]=8.88
 +n[6]=6.45
 +</​code>​
 +
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6.56
 +
 +
 +----
 +[[explode|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[implode|volgende]]
  
nl/explodex.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)