User Tools

Site Tools


nl:fastgraphics

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:fastgraphics [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== FastGraphics =====
 +==== Formaat ====
 +fastgraphics
 +==== Beschrijving ====
 +Met deze functie activeer je de //​fastgraphics//​ mode tot je Basic-256 verlaat. Met de fastgrpahics mode gaat Basic-256 de grafische output ​ of het grafisch venster, enkel aanpassen wanneer het [refresh]] commando wordt meegegeven. Dit zorgt ervoor dat bij moeilijke en zware animaties het scherm niet begint te flikkeren. ​
  
 +==== Opmerking ====
 +Indien je met iets maakt met animatie, is het beter dat je de tekenopdreachten in een subroutine plaatst en een [[refrech]] uitvoert nadat al het tekenwerk is gebeurd voor dat frame.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +nog uit te werken
 +</​code>​
 +==== Zie Ook ====
 +[[refresh|Refresh]]
 +
 +----
 +[[clg|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[graphheight|volgende]]
nl/fastgraphics.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)