User Tools

Site Tools


nl:float

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:float [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Float =====
 +==== Formaat ====
 +float ( //​expression//​ )
 +==== Beschrijving ​ ====
 +De functie converteert //​expression//​ naar een decimaal getal.\\  ​
 +Float converteert zowel een integer getal als een string naar een decimaal getal.\\ ​
 +Indien de conversie niet lukt, wordt nul weergegeven !
 +==== Zie Ook====
 +[[int|Int]]
  
 +<code basic4gl>​
 +a$= "​5/​10"​
 +print a$
 +print float(a$)
 +</​code>​
 +toont 
 +<​code>​
 +5/10
 +5
 +</​code>​
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +
 +----
 +[[exp|vorige]] | [[mathematical|Wiskundige Functies]] | [[floor|volgende]]
nl/float.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)