User Tools

Site Tools


nl:floor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:floor [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Floor =====
  
 +==== Formaat ====
 +
 +**floor** ( //​uitdrukking//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +
 +Afronden naar **beneden** (floor is het Engelse woord voor //​vloer//​).\\ Het getal van de //​uitdrukking//​ wordt daarbij afgerond naar het laagste gehele getal dat kleiner is dan of gelijk is aan het oorspronkelijke getal.\\ ​
 +  * Voor positieve getallen wordt dat dus 3,14 → 3 en 5,85 → 5. 
 +  * Voor negatieve getallen wordt dezelfde regel toegepast: −4,24 → −5.
 +
 +==== Zie ook ====
 +
 +[[ceil|Ceil]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<code basic4gl>​
 +print floor(9.1)
 +print floor(-5.4)
 +</​code>​
 +
 +geeft dan
 +<​code>​
 +9
 +-6
 +</​code>​
 +
 +----
 +[[float|vorige]] | [[mathematical|Wiskundige Functies]] | [[int|volgende]]
nl/floor.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)