User Tools

Site Tools


nl:font

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:font [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Font =====
 +==== Formaat ====
 +font //​lettertype//,​ //​grootte//,​ //gewicht//
 +==== Beschrijving ====
 +De functie definieert het //​lettertype//​ dat in het grafisch venster zal worden gebruikt.\\
 +De groote wordt in points uitgedrukt. (1/​72"​).\\
 +Het gewicht is een nummer van 1 tot 100 en geeft aan hoe dik de leeters worden ​ Licht=25, Normaal=50, and Vet=75.
  
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +clg 
 +color grey
 +rect 0,​0,​graphwidth,​graphheight
 +color red
 +font "Times New Roman",​18,​50
 +text 10,​100,"​Fraaie tekst"
 +color darkgreen
 +font "​Tahoma",​14,​75
 +text 10,​200,"​En dit is de vette tekst!"​
 +</​code>​
 +wordt dan\\ 
 +{{:​nl:​fonttext.png|}}
 +
 +==== Opmerking ====
 +In Linux zijn de lettertypes die gedifinieerd staan aleemaal beschikbaar. Let wel dat je de hele correcte schrijfwijze van een lettertype gebruikt.
 +==== Zie ook ====
 +[[text|Text]],​ [[TextWidth|TextWidth]]
 +==== Nieuw Vanaf ==== 
 +0.9.4
 +
 +
 +----
 +[[stamp|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[text|volgende]]
nl/font.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)