User Tools

Site Tools


nl:fornext

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:fornext [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== For / Next =====
 +==== Formaat ====
 +**for** //​variabele//​ =  //​uitdrukking1//​ **to** //​uitdrukking2//​ [ **step** //​uitdrukking3//​ ] \\
 +//​opracht(en)//​\\
 +**next** //​variabele//​
  
 +==== Beschrijving ====
 +===Tellergestuurde lussen===
 +De FOR en NEXT opdrachten worden samen gebruikt om een of meerdere opdrachten verschillende keren na elkaar uit te voeren. ​
 +Wanneer de FOR opdracht voor het eerst wordt tegengekomen dan wordt de //​variabele//​ naar de //​uitdrukking1//​ gezet.\\
 +Na elke NEXT opdracht, wordt //​variabele//​ met 1 vermeerderd (standaard) , of door //​uitdrukking3//​ indien de optionele opdracht STEP wordt gebruikt, tot de //​variabele//​ groter of gelijk is aan //​uitdrukking2//​ voor positieve stappen,of kleiner dan of gelijk aan //​uitdrukking2//​ voor negateive stappen.
 +
 +In een lus wordt een uitvoeringsblok meermalen doorlopen. Iedere keer dat deze doorlopen wordt, wordt een iteratie genoemd. ​
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +for lus = 1 to 4
 +  print lus
 + next lus
 +</​code>​
 +
 +geeft als resultaat
 +<​code>​
 +1
 +2
 +3
 +4
 +</​code>​
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[dountil|Do / Until]], [[whileendwhile|While / End While]]
 +
 +
 +----
 +[[goto|vorige]] | [[nl:​programcontrol|Programma Controle]] | [[dountil|volgende]]
nl/fornext.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)