User Tools

Site Tools


nl:getcolor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:getcolor [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== GetColor =====
 +==== Formaat ====
 +getcolor\\
 +getcolor()
  
 +==== Beschrijving ====
 +De functie geeft de huidige RGB waarde terug van de kleur van het potlood.
 +RGB wordt berekend door (((rood*256)+groen*256)+blauw).
 +De  waarden van rood, groen en blauw moeten tussen 0 en 255 liggen. ​
 +
 +Indien het potlood een transparante kleur heeft via de **CLEAR** kleur, wordt **-1** teruggegeven. ​
 +
 +==== Voorbeel ====
 +<code basic4gl>​
 +color red
 +print getcolor
 +</​code>​
 +
 +geeft dan 
 +<​code>​
 +16711680
 +</​code>​
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[color|Color]],​ [[rgb|Rgb]]
 +
 +
 +==== Nieuw Vanaf ==== 
 +0.9.5m
 +
 +----
 +[[rgb|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[circle|volgende]]
nl/getcolor.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)