User Tools

Site Tools


nl:getslice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:getslice [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== GetSlice =====
 +==== Formaat ====
 +getslice(//​x//,​ //y//, //​breedte//,​ //hoogte//)
 +==== Beschrijving ====
 +de functie geeft een string terug die de hexadecimale representatie is van een vierhoek, op basis van de parameters die opgegeven zijn.\\
  
 +De string bestaat uit verschillende onderdelen:
 +  * Eerste 4 bytes voor de //breedte//
 +  * Volgende 4 bytes voor de //​hoogte// ​
 +  * 6 bytes per pixel (breedte*hoogte*)
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print getslice(0,​5,​10,​5)
 +</​code>​
 +
 +geeft dan 
 +<​code>​
 +000a0005f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8f8
 +</​code>​
 +==== Zie ook ====
 +[[putslice|PutSlice]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.6b
 +
 +----
 +[[imgsave|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[putslice|volgende]]
nl/getslice.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)