User Tools

Site Tools


nl:glossary

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:glossary [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Moeilijke woorden ======
 +
 +Hierna vind je de lijst van moeilijke of nieuwe woorden die in deze documentatie worden gebruikt. ​
 +
 +^woord^betekenis^
 +|hash| het versleutelen van een gegeven, zodat je het originele niet kunt lezen |
 +|reguliere expressie| is een manier om patronen te beschrijven waarmee een computer tekst kan herkennen| ​
 +|relatief pad| het beginpunt van het pad is de huidige plaats. Zo'n pad begint niet met een schuine streep.|
 +|absoluut pad| er is geen twijfel over het beginpunt van het pad. Het start aan de root van het bestandssysteem. Dit wordt aangeduid met de schuine streep|
 +|gekwalificeerd pad | absoluuut pad met opgaven van de server| ​
 +|slash|schuine streep meestal slash of forward slash |
 +
  
nl/glossary.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)