User Tools

Site Tools


nl:gosubreturn

Gosub / Return

Formaat

gosub etiket

etiket:
opdracht(en)
return

etiket

  • moet met een letter beginnen
  • mag geen sleutelwoord zijn
  • moet eindigen met :#

Beschrijving

Gaat naar een welbepaald etiket. Wanneer het RETURN commando wordt tegengekomen,gaat het programma gewoon verder op de lijn die volgt op het GOSUB commando. GOSUB kunnen genest worden, je kan dus verschillende keren een GOSUB uitvoeren.

Ook hier moet je opletten. Als je veel GOSUB opdrachten gebruikt, kan het zijn dat je je eigen programma niet meer begrijpt. Dus als je een programma schrijft die ook door anderen zal worden gebruikt en aangepast, let je daarvoor extra op.

Zie ook

Voorbeeld

print "Ik wil";
gosub haaldelijst
print " eten.";
end
haaldelijst: #
print " koekjes,"
print " snoep,"
print " dessert"
return

zal het volgende tonen

Ik wil koekjes, snoep, dessert eten

Voor print “ eten.” wordt uitgevoerd wordt eerst alles van haaldelijst tot return uitgeoverd.


vorige | Programma Controle | volgende

nl/gosubreturn.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)