User Tools

Site Tools


nl:graphsize

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:graphsize [2016/01/01 22:46]
nl:graphsize [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Graphsize =====
 +==== Formaat ====
 +graphsize //​breedte//,​ //hoogte//
 +==== Beschrijving ====
 +Verandert de grootte van het grafische venster en past dan ook de Basic-256 venster aan.
 +//breedte// en //grootte// worden in pixels uitgedrukt en zijn tussen 0 en ... //de grootte van je scherm//.\\
 +Dit zijn sommige standaard formaten : 
 +  * 800x600
 +  * 1024x768
  
 +==== Opmerkingen ====
 +  * Als je de grootte van het grafisch venster groter maakt dan je scherm, verdwijnen knoppen en andere delen van het Basic-256 scherm. Dit maakt het verder lastig, bvb om je programma te bewaren voor je de applicatie verlaat. ​
 +  * Als je Basic-256 aflsuit en je start terug op dan heb je de standaard grootte terug ( 300x300)
 +  * je kan eigenlijk ook waarden < 0 meegeven. Wat zie je dan nog?
 +
 +Met volgend voorbeeld kleur ik het hele grafisch venster groen. \\
 +  * Eerst wordt de grootte en breedte van het venster gezet via [[graphsize]], ​
 +  * dan zet ik de tekenkleur ​ op blauw via [[color]].) ​
 +  * Vervolgens maak ik een vierhoek met [[rect]], waarbij de grootte en de breedte overeenkomen met het grafisch venster [[graphwidth]],​[[graphheight]]. ​
 +
 +Dit alles was nodig om de grootte van het grafisch venster te tonen. Probeer gerust andere groottes.
 +<code basic4gl>​
 +clg
 +graphsize 800,600
 +color blue
 +rect 0,​0,​graphwidth,​graphheight
 +</​code>​
 +==== Zie ook ====
 +[[graphheight|Graphheight]],​ [[graphwidth|Graphwidth]]
 +==== Nieuw vanaf ==== 
 +0.9.3
 +
 +
 +----
 +[[graphheight|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[graphvisible|volgende]]
nl/graphsize.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)