User Tools

Site Tools


nl:graphvisible

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:graphvisible [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== GraphVisible =====
  
 +==== Formaat ====
 +**graphvisible** ( //boolean// )\\
 +**graphvisible** //boolean//
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Met deze functie kan je het grafisch venster tonen of verbergen. de //boolean// heeft de waarde ​  0 of 1.\\
 +Het is een manier om programmatorisch(( via je programma dus)) een van de opties van Basic-256 aan te passen. ​
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +clg # maak het grafisch venster leeg
 +color blue # zet tekenkleur op blauw (alles is goed behalve grijs)
 +rect 0,​0,​graphwidth,​graphheight (# teken een vierhoek zo groot als het grafisch venster
 +pause 3 # wacht 3 seconden ​
 +graphvisible(0) # grafisch venster verwijnt...
 +print "​grafisch venster is weg...en komt terug in een aantal seconden"​
 +pause 5
 +graphvisible(1) # grafisch venster is terug...
 +</​code>​
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[editvisible|EditVisible]],​ [[outputvisible|OutputVisible]]
 +
 +==== New To Version ==== 
 +0.9.6.65
 +
 +----
 +[[graphsize|vorige]] | [[a_real_dali|Tekenen en kleuren]] | [[graphwidth|volgende]]
nl/graphvisible.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)