User Tools

Site Tools


nl:ifthen

If / Then

Formaat

if booleanuitrdukking then opdracht


if booleanuitrdukking then
opdracht(en)
end if


if booleanuitrdukking then
opdracht(en)
else
opdracht(en)
end if

Beschrijving

IF statements kan je in 3 verschillende vormen gebuiken.

 1. In eenzelfde lijn wordt booleanuitdrukking getest, en wanneer deze waar is dan wordt de opdracht na de then uitgevoerd, anders wordt de volgende opdracht meeteen uitgevoerd.
 2. Op verschillende lijnen waarbij in de eerste lijn de booleanuitdrukking wordt getest, waarbij als deze waar is, de volgende lijnen met opdracht(en) wordt uitgevoerd, of in geval van false met de opdracht(en) tussen de else en end if opdracht worden uitgevoerd, waarna gewoon verder wordt gedaan na de end if opdracht.
  - Op verschillende lijnen waarbij in de eerste lijn de
  booleanuitdrukking wordt getest, waarbij als deze waar is, de volgende lijnen met opdracht(en) wordt uitgevoerd, of in geval van false met de volgende opdracht na de end if opdracht wordt verdergegaan

Voorbeeld

print "Raad de letter die ik in mijn geheugen heb"
# Wacht tot de gebruiker een iets intypt
again:
do
 a = key
 pause .01
until a <> 0
#
if chr(a) = "Z" then
  print "Yep, je heb mijn letter geraden !!!!"
else
  print "Nope. Mis. Probeer nog eens"
 goto again
end if
#
end

Vanaf Versie

nl/ifthen.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)