User Tools

Site Tools


nl:ifthen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:ifthen [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== If / Then =====
 +==== Formaat ====
  
 +
 +**if** //​booleanuitrdukking//​ **then** //​opdracht//​
 +
 +----
 +
 +**if** //​booleanuitrdukking//​ **then**\\
 +//​opdracht(en)//​\\
 +**end if**
 +
 +----
 +
 +**if** //​booleanuitrdukking//​ **then**\\
 +//​opdracht(en)//​\\
 +**else**\\
 +//​opdracht(en)//​\\
 +**end if**
 +
 +==== Beschrijving ​ ====
 +
 +IF statements kan je in 3 verschillende vormen gebuiken. ​
 +  - In eenzelfde lijn wordt //​booleanuitdrukking//​ getest, en wanneer deze waar is dan wordt de opdracht na de //then// uitgevoerd, anders wordt de volgende opdracht meeteen uitgevoerd.\\
 +  - Op verschillende lijnen waarbij in de eerste lijn de //​booleanuitdrukking wordt getest, waarbij als deze waar is, de volgende lijnen met //​opdracht(en)//​ wordt uitgevoerd, of in geval van false met de //​opdracht(en)//​ tussen de //​else// ​ en //end if// opdracht worden uitgevoerd, waarna gewoon verder wordt gedaan na de //end if// opdracht.\\
 +  - Op verschillende lijnen waarbij in de eerste lijn de //​booleanuitdrukking wordt getest, waarbij als deze waar is, de volgende lijnen met //​opdracht(en)//​ wordt uitgevoerd, of in geval van false met de volgende opdracht na de //end if// opdracht wordt verdergegaan\\
 +
 +
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print "Raad de letter die ik in mijn geheugen heb"
 +# Wacht tot de gebruiker een iets intypt
 +again:
 +do
 +  a = key
 +  pause .01
 +until a <> 0
 +#
 +if chr(a) = "​Z"​ then
 +   print "Yep, je heb mijn letter geraden !!!!"
 +else
 +   print "Nope. Mis. Probeer nog eens"
 +  goto again
 +end if
 +#
 +end
 +</​code>​
 +
 +==== Vanaf Versie ==== 
 +0.9.4g
 +
 +----
 +[[gosubreturn|vorige]] | [[nl:​programcontrol|Programma Controle]] | [[pause|volgende]]
nl/ifthen.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)